دوشنبه, 20 ارديبهشت 1395 19:52

 

امروز دوشنبه 20 اردیبهشت 95 شاهد بزرگترین رویداد نجومی سال بودیم؛ عبور سیاره عطارد ازمقابل  قرص خورشید.